Nybil

Scanauto Proffprogram

Er du ansvarlig for et firma som er avhengig av bil for å fungere? Er svaret ja, er vi sikker på at du vil se store fordeler ved vårt Proffprogram. Vårt Proffprogram er utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger vi har fått fra våre firmakunder i årenes løp. Målsettingen er å gjøre bilholdet til deg som firmakunde enkelt, oversiktlig, kostnadseffektivt og forutsigbart. Vi er ganske sikker på at du har viktigere ting å gjøre enn å kjøpe bil.

Noen av fordelene ved vårt proffprogram:

  • En fast kontaktperson – gir bedre oppfølging av deg som kunde, og tettere relasjoner.
  • Vi kommer til deg! – For at du skal spare tid, kommer vi ut på din arbeidsplass. Eksempelvis hvis du ønsker å prøvekjøre en bil, få presentert et tilbud, eller henting og levering av bil som har vært på service.
  • Dekkhotell – Du slipper å lagre dekk i eget hus og dekk blir jevnlig kontrollert.
  • Finansiering – Vi håndterer all finansiering, enten det er vanlig lånefinansiering eller leasing.
  • Påkostkontroll – Vi tar løpende påkostkontroll (gratis) av biler som er leaset slik at man ikke får en «overraskende» faktura ved avslutting av leasingavtale.
  • Serviceavtale – forutsigbarhet og god oversikt.

Dette er noen av fordelene ved vårt Proffprogram. Ta kontakt med vår bedriftsselger Mads Skår for mer informasjon.Vivaroproff

Berlingoproff

Se våre kampanjer